top of page

Betingelser

Disse betingelser regulerer medlemsskap i New Media Network og medlemmenes og NMNs rettigheter og gjensidige forpliktelser overfor hverandre. MEDLEM har gjennom denne avtalen tilgang på:

  • Deltagelse på NMN eller samarbeidspartneres studieturer til medlemspris som vil være sterkt redusert pris av hva som tilbys eksterne. Normalpris kr 29.000, medlemspris kr 19.500

  • Anledning til å ta med deltager to (og etterfølgende deltakere) til prisen av ½ pris pr deltaker, med forbehold om ledige plasser

  • Deltagelse for inntil fem personer på hvert av NMN eller samarbeidspartneres medlemsmøter

  • Deltagelse på medlemsmøte for ytterligere personer til kr. 390,- per person.

  • Anledning til å velge og bestille en ”media-case-studie" og presentasjon av denne sammen med den rapport man ber om presentasjon av

  • Presentasjon av caser og eller rapporter i særskilt tilrettelagt workshop for medlemsbedriften

  • Fri tilgang på rapporter og nyhetsbrev som kun NMNs medlemmer får tilgang til.
     

MEDLEM skal til en hver tid sørge for å oppdatere NMN med adresseinformasjon, kontaktinformasjon og faktureringsinformasjon ved endringer. NMN forpliktelser seg til å invitere til minimum  seks medlemsmøter, samt minimum to studieturer i løpet av kalenderåret.

Utmelding skal skje skriftlig og innen 15. februar for at MEDLEM skal fritas for økonomiske forpliktelser påfølgende år. Ved utmelding underveis i kalenderåret, faktureres det for medlemsskap de antall måneder medlemskapet har vært aktivt frem til utmeldingsdato.

Ordinær pris for medlemsskap er NOK 29.000,- per år per selskap.
Pris for startupsselskaper og selskaper med mindre enn fire ansatte er NOK 8.000,- per år. Pris for selskaper med mellom 4 og 10 ansatte har pris NOK 15.000,- per år. Konsernselskaper som medlem med to eller flere medlemsbedrifter betaler kr 15.000,- per medlemsselskap.

Standard

NOK 29.000,-/år

 
Ordinært medlemskap

SMB/konsern

NOK 15.000,-/år

 
Selskaper med fem til ti medarbeidere eller konsernmedlemsskap. 

Startups

NOK 8.000,-/år
 
Startupselskaper med mindre enn fire medarbeidere
 
bottom of page