Om oss

Møter på tvers av
grensene

New Media Network skaper en plattform for nordiske medieselskaper for å diskutere trender, muligheter og strategier for den digitale medieindustrien.

Diskusjoner om nye trender i vår bransje er dyrket på tvers av de tradisjonelle grensene mellom telecom, forlag, aviser,

programvare, konsulenttjenester og

offentlige etater. Vi er spesielt opptatt av å lære av den internasjonale utviklingen

på dette området.

New Media Network er et uavhengig forum, uten politiske eller industrielle mål. Vi er ikke en interesseorganisasjon.

Dette betyr at vi ikke tar stilling til

lisenser, standarder, åpne eller lukkede nett osv, men er interessert i å forstå de

forretningsmessige 

implikasjonene som følger av dem.

Vi er et uavhengig
forum

Bedre beslutninger

New Media Network har som mål at den enkelte leder skal kunne utvikle sin egen

kompetanse og innsikt og bruke dette til å treffe bedre beslutninger for sin

virksomhet.

Dessuten er møtet med andre ledere og å utvide personlige nettverk verdifullt.

Disse nettverkene og kontaktene kan ofte

være en rik kilde til fremtidig virksomhet og ender gjerne opp i felles prosjekter. Å

inspirere – og å bli inspirert er viktig!