top of page

Om oss

Belyse og drøfte mediebransjens pågående digitale transformasjon

New Media Network er en arena for å diskutere nye trender og innovative strategier for innholds- og medieindustriens digitale transformasjon.

Vi inviterer til møter og samlinger etter ønske fra våre samarbeidsparter.

 

Diskusjoner om nye trender i bransjen vår er dyrket på tvers av de tradisjonelle grensene mellom telecom, forlag, aviser, programvare, konsulenttjenester og offentlige etater. Vi er spesielt opptatt av å lære av den internasjonale utviklingen på dette området.

Uavhengig forum

New Media Network er et uavhengig forum, uten politiske eller industrielle mål.

 

Vi er ikke en interesseorganisasjon.

Dette betyr at vi ikke tar stilling til lisenser, standarder, åpne eller lukkede nett osv., men er
interessert i å forstå de forretningsmessige implikasjonene som følger av dem.

Økt faglig innsikt

New Media Network har som mål at nøkkelpersoner i medieindustrien skal gjennom deltakelse på NMNs møter og events kunne utvikle sin egen kompetanse og innsikt og bruke dette til å treffe bedre beslutninger for sin virksomhet.

 

Dessuten er møtet med andre nøkkelpersoner, og det å utvide personlige nettverk, verdifullt.

Disse nettverkene og kontaktene kan ofte være en rik kilde til fremtidig virksomhet, og ender gjerne opp i felles prosjekter. 

Både å inspirere – og å bli inspirert, er viktig!

bottom of page