top of page

- Ny optimisme

En spennende optimisme er i ferd med å bre seg i mediebransjen Og flere av de norske “casene” vekker internasjonal oppmerksomhet og nysgjerrighet. New Media Network vil gjennom hele 2018 fokusere på den fremgangen som mange av selskapene nå opplever, og hva som er driverne bak denne fremgangen For det er nå tydelig at flere av de større norske medieselskapene er på vei mot smartere, digitale plattformer og mer bære- og vekstkraftige digitale forretningsmodeller. New Media Network følger denne utviklingen med argusøyne, og vi vil i 2018 gjennomføre en undersøkelse i samarbeid med Kantar Media, DJourney AB og Strossle Norge AS, der vi intervjuer nøkkelpersoner for å kunne belyse med større presisjon, hva som gjør at den norske mediebransjens digitale transformasjonsreise nå ser ut til å lykkes stadig bedre. Resultatet vil bli publisert som en rapport tidlig 2019.

Vi vil, som vanlig invitere til fire større medlemsmøter, i tillegg til noen popup-møter med tidsaktuelle temaer.

Medlemsmøtene vil bygges opp omkring fire av de aller viktigste temaene strategiene mediebransjen nå diskuterer?

  • Hvordan skal bransjen håndtere mulighetene for å personalisere innhold?

  • Hvordan kan og bør samarbeidet mellom annonsører og publisister om produksjon og finansiering av viktig innhold videreutvikles?

  • Kan og bør medieselskapene bli store handelsaktører?

  • Er brukerbetaling for medieinnhold i ferd med det viktigste elementet i en bærekraftig stadig mer digital medievirksomhet?

Nylig hadde vi løpende dekning av konferansen Digital Media Strategy i London der alle disse temaene ble drøftet. En egen minirapport fra dette møtet blir distribuert til New Media Networks medlemmer.

I tillegg vil vi som en del av årets programtilbud invitere til en større studietur til New York og Silicon Valley på nyåret 2018/2019. Denne vil fokusere på behovet for økt innsikt om brukerreise til mediebransjens kunder, med fokus på rike brukeropplevelser gjennom en serie besøk til en rekke ledende medie- og teknologibedrifter.


Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page